Logopedie Maastricht Oost

Telefoon 043 - 3622356

Links

Ouderverenigingen

www.fvo.nl (federatie van ouder verenigingen)
www.balansdigitaal.nl (Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.)

 

Autisme en aan autisme verwante stoornissen

pdd-nos  (Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.)