VACATURE(S)
Wanneer en hoe?

AANMELDING

Heeft u twijfels over de spraak- en/of taalontwikkeling of bijvoorbeeld het stem- en ademgebruik, of slikken van uw kind? Ervaart u zelf klachten op het gebied van spraak, taal, slikken, adem of stem? Dan zou een logopedische behandeling wellicht iets voor u of uw kind kunnen betekenen.

U kunt onze praktijk dan bellen voor het maken van een eerste afspraak, waarin we samen de klachten en eventuele behandelmogelijkheden kunnen onderzoeken. Voorafgaand hieraan is het mogelijk om een afspraak te maken met uw huisarts, consultatiearts, specialist (bijvoorbeeld KNO-arts, of neuroloog), tandarts of orthodontist. Zij kunnen u doorverwijzen voor logopedische behandeling.

1
Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden of via het contactformulier van de website, waarna er een afspraak gemaakt kan worden voor een intake-gesprek.

2
Intakegesprek

Gedurende de eerste afspraak vindt het intake-gesprek plaats. Hierin kunt u aangeven wat u klacht is en ontvangt u informatie over wat logopedie voor u kan betekenen.  Daarnaast wordt de administratieve informatie verwerkt. Hiervoor is het belangrijk dat u uw verwijsbrief van de huisarts of specialist, verzekeringspasje en ID-bewijs meeneemt. 

3
Onderzoek/screening

Na het bespreken van de klacht wordt er een specifiek onderzoek gedaan naar de bestaande problemen om deze zo goed mogelijk in kaart te brengen.

4
Analyse en diagnose

Als het onderzoek afgerond is worden de resultaten geanalyseerd en wordt de logopedische diagnose bepaald. Deze resultaten worden aan u uitgelegd en met u besproken.

5
Opstellen behandelplan

Naar aanleiding van het onderzoek wordt er een behandelplan met een behandeldoel opgesteld dat aansluit bij uw specifieke problemen. Dit behandelplan wordt aan u voorgelegd en met uw instemming opgestart. 

6
Behandeling

De behandeling bestaat uit het uitvoeren van het aan u voorgelegde behandelplan.  Zowel de inhoud als de gebruikte methoden en materialen zullen aansluiten bij uw behoeften en diagnose. 

7
Evaluatie

De voortgang van de behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden, zowel binnen de verschillende sessies als op voorgeschreven momenten. Naar aanleiding van deze evaluaties wordt de voortgang van de therapie bepaald. Zo blijven we zo dicht mogelijk aansluiten bij uw situatie en kunnen we uw voortgang zo goed mogelijk sturen.

8
Afsluiting

Als uit evaluatie blijkt dat het behandeldoel behaald is kan de behandeling afgesloten worden. Er zal dan een eindverslag naar de verwijzer gestuurd worden.

Vacature(s)