Logopedie Maastricht Oost

Telefoon 043 - 3622356

Wij werken
samen met

Keten CVA Maastricht en Heuvelland

Ketenzorg CVA
Maastricht en
Heuvelland


Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Kwaliteitsinstituut Paramedici


Parkinsonnet

Versterking Limburgse Vrijgevestigde Logopedisten

 

Directe Toegankelijkheid Logopedie

 

Samenwerkingsverband Dyslexie Maastricht