VACATURE(S)

Welkom bij
Logopedie
Maastricht Oost!

Logopedie | Maastricht Oost!
Heeft u twijfels over de spraak en/of taalontwikkeling van uw kind of uzelf?. Misschien stem- en ademgebruik?
Wellicht heeft u dan baat bij een logopedische behandeling.
 

taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken.

spraak

We spreken in zinnen, die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters.

slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben.

lezen & spellen

Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken.

adem

Moeilijkheden met ademen kunnen zeer storend zijn voor uw kwaliteit van leven.

stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen.

gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren.

Ons team

Graag willen wij ons even voorstellen.
Wij zijn een team van zes enthousiaste logopedisten.

De praktijk bestaat al sinds 1985 en is in de loop der jaren flink gegroeid. Op het moment zijn er binnen onze praktijk 6 logopedisten werkzaam; Caro Vranken, Jacklien van Marrewijk, Letty Van den Hof, Joni Huijnen, Petra Roukens en Gerti te Walvaart.

Onze logopediepraktijk bestaat uit 3 vestigingen, nl. :

  • Marconistraat 3a, 6224 GC Maastricht (Voltaplein), tel: 043-3622356
  • Rijksweg 72a-5 (Gezondheidscentrum Heerderrein), 6228 XZ Maastricht , tel: 043-043-3622356 
  • Zorgpark Scharn, Vijverdalseweg 4b02, 6226 NB Maastricht, tel: 043-3622356

Elk van ons heeft zich door na- en bijscholing en d.m.v. ervaring gespecialiseerd, zodat we samen zowel een gespecialiseerd als all-round team vormen. Daarnaast wordt er samengewerkt met verschillende disciplines bv. fysio/cesar/oefentherapeuten, ergotherapeuten, artsen, dietisten en gespecialiseerde verpleegkundigen, zowel binnen de eerste lijn als binnen ziekenhuizen, instellingen en scholen. De behandelingen worden verricht op alle locaties, op alle werkdagen, bij zowel kinderen als volwassenen. Op medische indicatie kan de behandeling ook bij u aan huis plaatsvinden.

De praktijk is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en alle logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Gerti te Walvaart
Gerti te Walvaart

Petra Roukens
Petra Roukens

Letty Van den Hof
Letty Van den Hof

Jacklien van Marrewijk
Jacklien van Marrewijk

Joni Huijnen
Joni Huijnen

Caro Vranken
Caro Vranken